filtrowentylacja.pl
29.05.2017   
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail
Aktualności Katalog firm Publikacje Przepisy-Prawo Technologie Galerie zdjęć Programy Forum dyskusyjne Imprezy Kontakt
 
Historia wyszukiwania
Strona główna Technologie Filtrowentylacja w lakierniach Kabiny lakiernicze
chik
METAL - największa w Polsce i jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO 2009
Targi Silesia Building Expo SIBEX 2009, Sosnowiec 27 II - 1 III 2009r.
Salon Technologii Obróbki Metali STOM 2009
Grudniowe wydanie Chłodnictwa i klimatyzacji
więcej
Kontrola maszyn i urządzeń
MEGA-Industry - najaktualniejsze tematy z branży górniczej, hutniczej, odlewniczej i koksowniczej
Oprogramowanie do naliczania i dokumentowania opłat za korzystanie ze środowiska.
Oznaczenie CE
Biblioteka TCHIK
Użytkowanie maszyn i urządzeń
Bezpieczny Budynek
Służby Utrzymania Ruchu
więcej
 
więcej firm
Targi ITM WELDING, 9-12 VI 2008
Targi INSTALACJE 2008 22-25 IV 2008
Targi TARBUD 7-9 III 2008
Targi POLEKO 2007 20-23 XI 2007
Targi Kielce 27-29.09.06r
więcej
Oprogramowanie użytkowe dla techniki cieplnej
Kosztorysowanie
Projektowanie - QCAD
EDBUD KOSZTORYS – kosztorysowanie szczegółowe i uproszczone
więcej
Technologie
Kabiny lakiernicze
2006-11-22 16:07 - Technologie . Filtrowentylacja w lakierniachKABINY LAKIERNICZE. Właściwa filtracja powietrza drogą do lustrzanego połysku lakierowanych powierzchni

  Wstęp

  Starym, ale niestety ciągle aktualnym problemem przy lakierowaniu samochodów są uszkodzenia powierzchni przez pyły. Jest to przede wszystkim przykrość optyczna, deprecjonująca efekt nieraz wielogodzinnej pracy, może jednak być także punktem wyjścia do przyszłych szkód spowodowanych korozją.
   Procesy lakiernicze ze względów bezpieczeństwa wymagają dużej stałej wymiany powietrza, które jest podstawowym nośnikiem pyłów i zanieczyszczeń powodujących szkody lakierowanych powierzchni.

Podział zanieczyszczeń

  Stopień zanieczyszczenia powietrza jest bardzo różny i zależy od wielu czynników.
Na zawartość pyłów i zanieczyszczeń powietrza mają przede wszystkim wpływ takie czynniki jak: położenie geograficzne, koncentracja i rodzaj przemysłu, intensywność zabudowy, pora roku i warunki atmosferyczne. 

  Analiza zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w odniesieniu do składu i wielkości cząsteczek daje dwie typowe frakcje:

• Frakcja z cząsteczkami poniżej 5 µm

Pyły i zanieczyszczenia w tym zakresie pochodzą ze spalania i innych procesów przemysłowych. Jako główne składniki znajdują się tu cząsteczki węgla (np. sadza), związki siarki. 

• Frakcja z cząsteczkami powyżej 5 µm

Pyły te pochodzą w przeważającej części z procesów erozyjnych skorupy ziemskiej i zawierają elementy krzemu, wapnia,  potasu, aluminium i żelaza .
Frakcja ta zawiera również zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego w postaci drobnych włókien, pyłków kwiatowych i zarodników


Rys.  1 Tabela przeciętnego udziału frakcji zanieczyszczeń w stosunku do masy i liczby   
             cząstek.

Wielkość cząstek  
( w mikronach )
     10-30              5-10              3-5              1-3              0-1
Masa cząstek   w %
     29                   52                10                6                3
Liczba cząstek w %
      0,05               0,20              0,45             1,3             98,5

 Obok najczęściej spotykanych tak zwanych „globalnych” zanieczyszczeń powietrza (zanieczyszczenia naturalne kuli ziemskiej), ogromne znaczenie mają dodatkowe źródła zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu lokalizacji kabiny natryskowej. Emitory kurzu w bezpośrednim sąsiedztwie kabiny mogą przy odpowiednim kierunku wiatru wielokrotnie podwyższyć stopień zanieczyszczenia powietrza.

Jak wynika z wieloletnich badań nad systemami lakierniczymi i metodami nanoszenia powłok lakierniczych, widoczne szkody powłok lakierniczych powodują cząstki o wymiarach powyżej 14 µm. Jednak aby uzyskać zwiększoną pewność nieskazitelnej powłoki wymagane jest oddzielenie wszystkich zanieczyszczeń o wielkości ziarna powyżej 10 µm.

      Rys. 1  porównanie rozmiarów cząstek typowych zanieczyszczeń

 
 Aby uzyskać odpowiedniej czystości powietrze w kabinie lakierniczej niezbędna jest przemyślana koncepcja układu filtrów, która pozwoli nawet przy krytycznym zapyleniu wokół kabiny, bez  awaryjnie prowadzić lakierowanie.
   Udział ilościowy poszczególnych frakcji zanieczyszczeń oraz lata doświadczeń dowodzą, że najodpowiedniejszą  i najbardziej ekonomiczną metodą oczyszczania powietrza w kabinach lakierniczych jest filtracja dwustopniowa. (filtracja wstępna i filtracja główna)

Filtracja wstępna

Filtracja wstępna przejmuje zadanie oddzielenia głównej masy zanieczyszczeń.
Daje to doskonałą ochronę czystości kanałów powietrznych i istotnie wydłuża żywotność sufitowego filtra dokładnego oczyszczania.
Do filtracji wstępnej najczęściej wykorzystywane są maty filtracyjne wykonane z włókien syntetycznych w klasach filtracji G3 – G4 ( EU3 – EU4 )
Maty filtracyjne wstępne umieszczane są w kanale zasysającym świeże powietrze na specjalnym ruszcie podtrzymującym, o formie zygzakowatej co daje znaczne zwiększenie powierzchni filtra przy niewielkich jego wymiarach.
Rozwiązanie to jest sprawdzone i stosowane przez wielu producentów kabin.
W nowych kabinach lakierniczych coraz częściej spotyka się filtry wstępne w postaci filtrów kieszeniowych. Filtry te charakteryzują się przy porównywalnych gabarytach znacznie większą powierzchnią aktywną  i lepszą wydajnością.
Ponadto w zakresie produkcji filtrów kieszeniowych, nastąpiła daleko idąca standaryzacja wymiarowa, co ułatwia dobór właściwych wymiarów filtra, a jego wymiana jest błyskawiczna.
Problemy z filtracją wstępną występują najczęściej wtedy, gdy użytkownik (często z niewiedzy lub pozornej oszczędności ) zamiast właściwych mat filtracyjnych stosuje produkty  alternatywne o nieodpowiedniej wytrzymałości i przepustowości. Prowadzi to  do uszkodzenia materiału filtracyjnego czego rezultatem jest podwyższone obciążenie pyłem elementów agregatu i filtra sufitowego. Nieodpowiedni materiał filtracyjny może również dławić wydajność wentylatorów, co w konsekwencji prowadzi do zbyt małej prędkości przepływu powietrza w kabinie oraz niebezpiecznego podniesienia stężenia rozpuszczalników w fazie lakierowania.
Maty filtracyjne przeznaczone do wstępnej filtracji powietrza wykonane są z różnej grubości włókien poliestrowych ułożonych postępowo-progresywnie (z malejącą gęstością włókien) i zespolonych termicznie. Takie ułożenie włókien gwarantuje maksymalną chłonność i wydajność maty filtracyjnej pod warunkiem właściwego kierunku przepływu powietrza t.j. w kierunku zagęszczania się włókien. Dla ułatwienia montażu mat kierunek napływu powietrza oznaczony jest najczęściej kolorem niebieskim lub przy białych matach odpowiednim nadrukiem.

Filtracja końcowa (główna)

Z powodu bezpośredniej bliskości lakierowanego obiektu filtr główny w suficie kabiny lakierniczej ma decydujące znaczenie dla optymalnej filtracji i jakości lakierowania.
Musi on spełniać zasadniczo dwa podstawowe zadania:
- pewne i trwałe trzymanie drobin pyłu, które przeszły przez filtr wstępny i z powodu swej wielkości i struktury mogą spowodować szkody powłoki lakierniczej
- równomierny podział i uporządkowane prowadzenie strumienia powietrza w kabinie lakierniczej ( bez turbulencji i wstecznych prądów )

Dalsze wymagania to:

- Stabilność na temperaturę – mata do temp. 100oC nie może  stracić aktywnej     przyczepności.
- Stabilność składowania – mata nawet po długim składowaniu winna zachować pełną użyteczność
- Trwałość na rozpuszczalniki – duże ilości rozpuszczalników nie mogą ujemnie wpływać na parametry maty
- Materiał filtracyjny – musi być absolutnie bez silikonu
- Pojedyncze włókna - muszą być połączone w wiązki
- Włókna – nie mogą się kruszyć lub podlegać starzeniu.

Działanie mat filtracyjnych. 

     Drobiny zanieczyszczeń utrzymywane są na włóknach maty filtracyjnej przez siły Van-der-Vaalsa, siły przyciągania elektrostatycznego oraz tzw. mosty płynne. Jednak już przy cząstkach zanieczyszczeń o wielkości powyżej 3-5 µm i prędkościach przepływu powietrza  0.3 m/s siły przyczepności nie wystarczają, aby pewnie zatrzymać wszystkie cząsteczki. Przy prędkości przepływu powietrza ok. 0,9 m/s prawie wszystkie cząsteczki odbijają się od włókien i przenikają przez matę filtracyjną.
Aby zapobiec temu zjawisku włókna mat filtracyjnych sufitowych powleka się na etapie produkcji, specjalnym impregnatem przyczepnościowym, który dodatkowo zmiękcza i zwilża włókna czyniąc je mniej kruchymi i łamliwymi. Tak przygotowana mata filtracyjna zatrzymuje blisko 100% niepożądanych zanieczyszczeń.
Przeciętne prędkości przepływu  powietrza w kabinach lakierniczych sytuują się między 0,25 m/s do 0.6 m/s. (w kabinie z pojazdem). Ponadto na maty filtracyjne stale przenoszone są wibracje powodowane przez turbiny wentylatorów i napędzające je silniki. Dlatego też maty filtracyjne nie wyposażone w aktywne powłoki przyczepnościowe włókien nie są w stanie sprostać  wysokim wymogom prac lakierniczych.
Odkładanie się pyłu w macie filtracyjnej powoduje stały wzrost oporów przepływu, a co za tym idzie stałe zmniejszanie się prędkości przepływu powietrza. Aby zminimalizować skutki  tego niekorzystnego zjawiska maty filtracyjne mają tak zwany postępowy ( progresywny ) układ włókien, a więc równomierny spadek porowatości w kierunku wypływu czystego powietrza. Osiągnięte jest to poprzez kolejne nakładanie warstw coraz grubszych włókien. Efektem tego jest trwałe oddzielenie zanieczyszczeń przy korzystnym przebiegu wzrostu oporów przepływu i uzyskanie maksymalnego stopnia chłonności pyłu. W celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości mechanicznej i uniemożliwienia odrywania się od maty pojedynczych włókien, maty filtracyjne sufitowe zabezpieczone są od strony czystego powietrza specjalną gęstą siatką z włókien syntetycznych.

Filtry podłogowe – oddzielanie mgły lakierniczej

Dopełnieniem zestawu filtrów w kabinach lakierniczych są tak zwane filtry podłogowe, chociaż nie we wszystkich typach kabin, jak wskazuje na to ich nazwa zwyczajowa montowane są w podłodze. Podstawowym zadaniem tych mat filtracyjnych jest wychwytywanie i wiązanie mgły lakierniczej, czyli resztek lakieru w postaci mgły, które nie osiadły na lakierowanej powierzchni. W handlu maty te najczęściej noszą nazwę angielskojęzyczną Paint Stop Green lub rzadziej niemieckojęzyczną Farbnebelabscheider grűn.
Maty te wykonane są z ciętych i nieregularnie ułożonych włókien szklanych zespolonych  za pomocą  niewielkiej ilości żywicy poliestrowej w strukturę przestrzenną o grubóści minimum 50 mm. Ułożenie włókien jest postępowe w kierunku czystego powietrza co zapewnia bardzo wysoką skuteczność filtracji oraz dużą chłonność dochodzącą do 4700 g/m2.Struktura przestrzenna tych mat ( grubość powyżej 50 mm ) daje bardzo małe opory przepływu powietrza.
Maty Paint Stop od strony napływu powietrza zawierającego mgłę lakierniczą , barwione są na zielono, stąd w nazwie  przymiotnik Green.


Podsumowanie

Zastosowanie w kabinie lakierniczej odpowiedniej jakości mat filtracyjnych nie jest jedynym czynnikiem gwarantującym właściwą jakość powłoki lakierniczej. Dla osiągnięcia pełnego sukcesu w procesie lakierowania niezbędne są jeszcze następujące czynniki:
- właściwe umocowanie i uszczelnienie filtrów sufitowych w ramach, dające pewność, że 100% powietrza obiegowego w kabinie przechodzi przez matę filtracyjną
- Stałe nadciśnienie w kabinie lakierniczej gwarantujące, że do kabiny lakierniczej nie jest zasysane powietrze z otoczenia przez nieszczelności w bramach wjazdowych i innych otworach technologicznych.
- Lakierowany obiekt musi być odpowiednio przygotowany i bezwzględnie wolny od pyłów szlifierskich i innych zanieczyszczeń (silikony, tłuszcze itp.)
- Ubranie lakiernika powinno być czyste i wykonane z odpowiednich materiałów, tak aby nie oddawało do otoczenia włókien i innych zanieczyszczeń.
- Lakiery i dodatki lakiernicze nie powinny zawierać zanieczyszczeń i grudek pigmentów.
- Sprężone powietrze musi być wolne od takich zanieczyszczeń jak pył, woda i olej.

Spełnienie wyżej opisanych warunków jest najlepszą drogą do uzyskania lustrzanej powierzchni powłoki lakierniczej. Eliminuje przede wszystkim żmudne, czasochłonne i kosztowne polerowanie nowych powłok lakierniczych .

Schemat funkcjonowania standardowej kabiny lakierniczej na przykładzie kabin lakierniczych firmy DURST

 

1. Mata filtracyjna sufitowa klasa F5 ( filtracja końcowa )   
2. Mata filtracyjna wstępna klasa G3, G4 (filtracja wstępna )
3. Mata filtracyjna podłogowa Klasa G3 (oddzielenie mgły lakierniczej )


Przekrój sandardowej kabiny lakierniczej firmy DURST
Z rozmieszczeniem mat filtracyjnych

 

2. Filtr dokładny sufitowy
4. Filtr podłogowy
3. Filtr wstępny

 


         
   Zbigniew Zalewski
   PRO-
WEST Sp.z oo
  
ul. Żmudzka 6
   Bydgoszcz 85-028
   tel. (052) 323 50 10
   www.prowest.pl
   biuro@prowest.pl

Komentarze
Brak komentarzy
Skomentuj artykuł
Podpis
E-mail:
Treść:
Przepisz kod z obrazka:
   
Protech 09
Wysokowydajne przejezdne odciągi spawalnicze
Urządzenie centralne do wentylacji pomieszczeń
Skuteczne odpylanie w filtrach blokowych i modułowych
Wysokiej klasy filtry mgły olejowej REVEN
Odpylanie metodami suchymi
więcej
BHP elektryka
Zmiana ustawy o prawie energetycznym
BHP przy pracach spawalniczych
BHP przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
Ochrona przeciwpożarowa
Sposób monitowania wielkości emisji substancji w handlu emisjami
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
BHP przy produkcji szkła
więcej
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO 2009, Kraków 22-24 IV 2009
PROTECH 2009 Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii 18-19 Wrocław
więcej
how do you move a book in vista excel free file download now
how do advertisements sound louder than programs free file d
hou mp3 nian qian yi yi free file download now
hot in here mp3 free file download now
house theme song lyrics free file download now
how can i not love you myspace song free file download now
how can i download a free crafts programs free file download
how can i change file mpc to mp3 free file download now
how does mindreader work free file download now
hotkey driver spyware free file download now
więcej
Jaki dział portalu należy rozbudować ?
Aktualności
Forum
Giełda ogłoszeń
Imprezy targowe
Katalog firm
Publikacje
Prawo i przepisy
Programy
Technologie
Aktualności | Katalog firm | Publikacje | Prawo - Przepisy | Technologie | Galerie zdjęć | Programy | Ogłoszenia | Reklama | Polecamy | Forum dyskusyjne | Imprezy targowe | Kontakt | Regulamin
bramygarazowe.biz.pl
filtrowentylacja.pl e-plazma.com.pl e-kotly.com.pl e-filtracja.pl e-elektryka.pl e-kamien.pl utrzymanie-ruchu.pl e-spawalnictwo.pl
Copyright © 2008 r-media.com.pl
Profesjonalne statystyki odwiedzin
Nike Jordan XIX Original Nike air jordan 1cheap jordans Nike Air Jordan Retro V NEW Mens Basketball Shoes SZ 10 Pro Stars 12.5 In Hand Nike Air Jordan Retro 11 Low Tuxedo/Reverse Concord 100% Authentic W/Receiptcheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan 8 Retro [305381-103] Basketball White/Black-True RedNIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG BRED BLACK RED SZ 11.5 Air Jordan 1 Retro High Nouv Men's Shoes Black/Gym Red/White 819176-001cheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan XI 11 Retro Low Infrared 23 Black Pure Platinum Size 9 (433)NIke Air Jordan XXI 21 Men's 7 AUTHENTIC BNIB Vintage Collectible xi iii iv xii Nike Jordan 1 Retro Black Cement Supreme High Size 9.5cheap jordan shoes NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG HIGHLIGHT REEL ATLANTA HAWKS Size 12Nike Air Jordan 5 Retro [136027-115] Basketball Space Jam Poison Green/Infrared DS Air Jordan Retro 4 Oreo IV Columbia doernbecher fear cool grey cement purecheap jordans NIKE AIR JORDAN 8 RETRO C&C 8-12 "CIGAR" CHAMPAGNE CHAMPIONSHIP. 100% AUTHENTICAir Jordan 7 retro Barcelona Nights size 13 Nike Air Flight 89 Mens Retro Basketball Shoes Air Max Sneakers Jordan 4 Pick 1http://www.jordanpicks.com Mens Air Jordan 2 InfraredJordan 5 Stealth DS Size 13 2006 Release NEW Air Jordan XX9 695515-623 Size 11.5 Infrared 29 Photo retro XI 11 Nike DScheap jordan shoes MEN'S NIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW BASKETBALL SHOES WHITE 306008-102 SZ 10.5New Customized Jordan 11 Low Black Out Nike Jordan New School Red Black Mens Air Max Basketball Shoes 768901-623cheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan Retro 12 Flu Game Size 8.5